Beskyddare av Visingsö Tornerspel

Visingsö Tornerspel är ett av Visingsös enskilt största evenemang är med stora värden av många olika slag för både besökare, deltagare och inte minst för Visingsö.
Vi är en plattform och grogrund för mängder av aktörer som här finner en plats att utvecklas och existera på, i en miljö och med förutsättningar som saknar motstycke.
För att säkerställa evenemangets framtid hoppas vi därför att många väljer att ta aktivt ansvar för Visingsö Tornerspel genom att bli officiell beskyddare.

Kontakta viktor@visingsotornerspel.se för att veta hur du kan bli beskyddare!

Som beskyddare stödjer du föreningens arbete och bidrar till att Visingsö Tornerspel bevaras och utvecklas.

Beskyddare 2017

Sture & Kirsten Ekström

Gösta & Katarina

Kustberg

Anna-Lena & Gunnar Ekström

Lasse plüm & Ingrid Svensson

Pensionatet

Kent & Gertie Holmberg

Visingsöstugor

Gert & Angelica Möbius

Dan & Agnete Wetterlind

Stephan Breselius

Dan Ekström

Rune Backlund

Tempelgården